Incoterms®2020, 2021, 2022

Incoterms®2020


Vận tải biển và thuỷ nội địa

FAS | Free Alongside Ship

 

FAS có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

  • Hàng hóa được đặt dọc mạn tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc
  • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó. FAS yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

FOB | Free On Board

 

CFR | Cost and Freight

 

CIF | Cost Insurance and Freight

 

Một hoặc nhiều phương thức vận tải

EXW | Ex Works

 

EXW nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại một địa điểm chỉ định (nhà máy hoặc nhà kho), và địa điểm chỉ định có thể là cơ sở của người bán hoặc không.

  • Để giao hàng, người bán không cần bốc xếp hàng lên phương tiện, cũng không cần làm thủ tục hải quan xuất khẩu.
  • Việc giao hàng xảy ra – rủi ro được chuyển giao – khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua (chưa xếp lên phương tiện).

FCA | Free Carrier

 

CPT | Carriage Paid To

 

CIP | Carriage and Insurance Paid To

 

DAP | Delivered at Place

 

DPU | Delivered at Place Unloaded

 

DDP | Delivered Duty Paid

 

Gọi điện Facebook MessengerZaloZalo Youtube